ReGreenMix Ratkaisu

Jatkuvatoiminen ReGreenMix-moduulikompostori koostuu tehdasvalmisteisista moduuleista, joihin prosessi- ja automaatiotekniikka on integroitu ja asennettu. Sijoituspaikalla moduulit yhdistetään muodostamaan toimiva kokonaisuus.

ReGreenMix-laitoksen kapasiteettia voidaan lisätä ja vähentää moduulikompostorien lukumäärällä asiakkaan kapasiteettitarpeen mukaan.

ReGreenMix -moduulikompostori koostuu 10 tehdasvalmisteisesta alimoduulista kattorakenteineen. Syöttö- ja kääntöpään moduulit koostuvat kahdesta 25 jalan kontin mittaisesta alimoduulista kattorakenteineen. Reaktoriallasmoduulin alaosa koostuu kahdesta 40 jalan kontin mittaisesta alimoduulista kuten myös yläosa kattorakenteineen. Biosuodatin koostuu kahdesta 20 jalan kontin mittaisesta moduulista. Prosessi- ja automaatiotekniikka on integroitu ja asennettu moduuleihin. Kokonaisuuteen kuuluu erillinen varastosäiliö ammoniumsulfaatille.

Prosessikaasujen pesu ja suodatus

Prosessikaasu puhalletaan kaasupesurin läpi, jossa rikkihappo pesee ammoniakin prosessikaasusta. Tämän jälkeen prosessikaasu kulkee biosuodattimen läpi. Happopesu tuottaa ammoniumsulfaattia, joka pumpataan ammoniumsulfaatin varastosäiliöön. Biosuodatin koostuu kahdesta 20 jalan kontin mittaisesta alimoduulista. Biosuodatin poistaa pestyn prosessikaasun jäljellä olevat hajua aiheuttavat yhdisteet.

ICON - High Capacity
Korkea käyttöaste
ICON - Modular
Modulaarinen,
skaalautuva design
ICON - Low Operating cost
Alhaiset käyttökustannukset ja ympäristövaikutukset
ICON - High Quality Components
Korkealaatuiset
komponentit
ICON - Process SAfety
Tuotantoturvallinen

ReGreenMix-moduulikompostori toimitetaan avaimet käteen periaatteella

Tehdasvalmisteiset moduulit, joihin prosessitekniikka on integroitu, yhdistetään ja kokoonpannaan sijoituspaikalla toimivaksi kokonaisuudeksi. Kiinteitä perustuksia ei tarvita, mikä mahdollistaa yksinkertaisemman ja mutkattoman rakentamisen. Laitoksen kapasiteettia voidaan lisätä tai vähentää lisäämällä tai vähentämällä ReGreenMix-moduulikompostorien lukumäärää.
Toimituksemme sisältää ReGreenMix-moduulikompostorin kokoonpantuna asiakkaan rakentamille perustuksille, käyttö- ja huoltodokumentaation sekä käyttö- ja huoltokoulutuksen. Annamme asiakkaalle ohjeistuksen perustusten suunnittelua ja rakentamista varten. Asiakas vastaa tarvittavista sähkö- , vesi- ja muista liittymistä.

Käyntiosoite:  ReGreenMix Oy Ab, Isännöitsijänkuja 3, 10470 Fiskari
Sähköposti:  info(at)regreenmix.com      Puhelin:  +358 44 973 09 01