Käyttöehdot

1. Ehdot

Siirtymällä verkkosivustolle osoitteessa www.regreenmix.com sitoudut noudattamaan näitä palveluehtoja, kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä ja hyväksyt, että olet vastuussa sovellettavien paikallisten lakien noudattamisesta. Jos et hyväksy jotakin näistä ehdoista, sinä et saa käyttää tai tulla tälle  sivustolle. Tämän sivuston sisältämä materiaali on suojattu sovellettavan tekijänoikeus- ja tavaramerkkilain nojalla.

2. Käyttölisenssi

ReGreenMix Oy:n verkkosivuilla on lupa ladata tilapäisesti yksi kopio materiaalista (tiedoista tai ohjelmistoista) vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen tilapäiseen katseluun. Tämä on lisenssin myöntäminen, ei ole omistusoikeuden siirto, ja tämän lisenssin nojalla et saa:

muokata tai kopioida materiaaleja;

käyttää materiaaleja mihin tahansa kaupalliseen tarkoitukseen tai mihin tahansa julkiseen näyttöön (kaupalliseen tai ei-kaupalliseen);

yrittää purkaa tai kääntää uudelleen mitään ReGreenMix Oy Ab:n verkkosivustolla olevaa ohjelmistoa;

poistaa materiaalista kaikki tekijänoikeus- tai muut omistusoikeudelliset merkinnät; tai

siirtää materiaalia toiselle henkilölle tai ”peilata” materiaalia toiselle palvelimelle.

Tämä lisenssi päättyy automaattisesti, jos rikot jotakin näistä rajoituksista, ja ReGreenMix Oy Ab voi irtisanoa sen milloin tahansa. Kun lopetat näiden materiaalien katselun tai tämän lisenssin, sinun on tuhottava hallussasi oleva ladattu materiaali joko sähköisessä tai painetussa muodossa.

3. Vastuuvapauslauseke

ReGreenMix Oy Ab:n verkkosivuilla olevat materiaalit toimitetaan sellaisenaan. ReGreenMix Oy Ab ei anna mitään takuita, ilmaistuja tai oletettuja, ja kiistää täten kaikki muut takuut, mukaan lukien rajoituksetta oletetut takuut tai ehdot kaupallisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai immateriaalioikeuksien loukkaamattomuuteen tai muuhun oikeuksien loukkaamiseen.

Lisäksi ReGreenMix Oy Ab ei takaa tai esitä mitään väitteitä verkkosivustollaan tai muuten sellaiseen materiaaliin tai tähän sivustoon linkitettyjen sivustojen materiaalien käytön tarkkuudesta, todennäköisistä tuloksista tai luotettavuudesta.

4. Rajoitukset

ReGreenMix Oy Ab tai sen toimittajat eivät missään tapauksessa ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien rajoituksetta tietojen tai voiton menetyksestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä johtuvat vahingot), jotka johtuvat ReGreenMix Oy Ab:n verkkosivuilla olevien materiaalien käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää, vaikka ReGreenMix Oy Ab:lle tai ReGreenMix Oy Ab:n valtuutetulle edustajalle on ilmoitettu suullisesti tai kirjallisesti tällaisen vahingon mahdollisuudesta. Koska jotkin lainkäyttöalueet eivät salli oletettujen takuiden tai välillisten tai satunnaisten vahinkojen vastuun rajoituksia, nämä rajoitukset eivät välttämättä koske sinua.

5. Materiaalien tarkkuus

ReGreenMix Oy Ab:n verkkosivuilla esiintyvät materiaalit voivat sisältää teknisiä, typografisia tai valokuvavirheitä. ReGreenMix Oy Ab ei takaa, että mikään sen verkkosivustolla olevista materiaaleista on tarkkaa, täydellistä tai ajantasaista. ReGreenMix Oy Ab voi tehdä muutoksia verkkosivuillaan olevaan materiaaliin milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. ReGreenMix Oy Ab ei kuitenkaan sitoudu materiaalien päivittämiseen.

6. Linkit

ReGreenMix Oy Ab ei ole tarkistanut kaikkia sen verkkosivuille linkitettyjä sivustoja eikä ole vastuussa minkään tällaisten linkitettyjen sivustojen sisällöstä. Minkään linkin lisääminen ei tarkoita, että ReGreenMix Oy Ab olisi hyväksynyt sivuston. Tällaisten linkitettyjen verkkosivustojen käyttö on käyttäjän omalla vastuulla.

7. Muutokset

ReGreenMix Oy Ab voi muuttaa näitä verkkosivustonsa palveluehtoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Käyttämällä tätä verkkosivustoa sitoudut noudattamaan näiden palveluehtojen kulloinkin voimassa olevaa versiota.

8. Sovellettava laki

Näitä ehtoja säätelevät ja tulkitaan Suomen lakien mukaisesti ja alistut peruuttamattomasti kyseisen valtion tai paikkakunnan tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan.

Käyntiosoite:  ReGreenMix Oy Ab, Isännöitsijänkuja 3, 10470 Fiskari, Finland   
Sähköposti:  info(at)regreenmix.com      Puhelin:  +358 44 973 09 01