ReGreenMix-teknologia on kustannustehokkain ja ympäristöystävällisin menetelmä teolliseen kompostointiin

Jatkuvatoiminen (24/7) ReGreenMix - moduulikompostori on kehitetty teollisen ja kunnallisen jätevesilietteen, ja muun orgaanisen jätteen kompostointiin.

YMPÄRISTÖYSTÄLLINEN

SKAALAUTUVA

KUSTANNUSTEHOKAS

TURVALLINEN JA TEHOKAS

1

Kustannustehokas

Jatkuvatoiminen ReGreenMix-moduulikompostori on suljettu reaktorikompostori, jossa ylläpidetään automaattisesti optimiolosuhteita biohajottaville organismeille, jolloin ne hajottavat maksimiteholla. Tuoretta tukiainetta tarvitaan vain n. 10 % prosessiin syötettävän jätteen määrästä. Jätemäärä vähenee prosessissa 70-80%, joka alentaa käsittely- ja kuljetuskustannuksia. ReGreenMix on automaattinen, etäohjattu ja toimii miehittämättömänä.

2

Ympäristöystävällinen

ReGreenMix-moduulikompostori on suljettu reaktorikompostori, se ei aiheuta haju-, pöly- eikä valumavesihaittoja. Tuoretta tukiainetta ei tarvita kuin n. 10 % syötettävän ja jätteenmäärästä. Jätteen määrä vähenee prosessissa jopa 70-80 %. Kompostituote on hygieeninen käsitellä. ReGreenMix voidaan sijoittaa jätteen syntypaikkaan. Edelliset vähentävät ympäristöä kuormittavaa kuljetus- ja käsittelytarvetta. ReGreenMix on automaattinen, etäohjattu ja toimii miehittämättömänä. Käyttöturvallisuuden takaa se, että sisäänpääsy ReGreenMix-reaktoriin on tarpeellista vain tarkastuksen ja huollon aikana.

3

Skaalautuva ja joustava

ReGreenMix-laitos on skaalautuva ja joustava. Laitoksen kapasiteettia voidaan lisätä tai vähentää ReGreenMix-moduulikompostorien lukumäärällä. Sen rakenne on modulaarinen ja tarvittaessa moduulikompostorit voidaan purkaa, siirtää ja kokoonpanna uudessa sijoituspaikassa. ReGreenMix ei tarvitse kiinteitä perustuksia.

Käyntiosoite:  ReGreenMix Oy Ab, Isännöitsijänkuja 3, 10470 Fiskari
Sähköposti:  info(at)regreenmix.com      Puhelin:  +358 44 973 09 01