ReGreenMix
Prosessi

ReGreenMix-prosessi on jatkuvatoiminen (24/7)

ReGreenMix-prosessi käyttää vain n. 10 % tuoretta tukiainetta suhteessa prosessoitavan jätteen määrään. Jätteen määrä vähenee prosessissa jopa 70-80 %. ReGreenMix-prosessiin perustuva ReGreenMix-moduulikompostori on jatkuvatoiminen reaktorikompostori, joka on automaattinen, etäohjattu ja toimii miehittämättömänä. Sen reaktorissa ylläpidetään automaattisesti optimiolosuhteita biohajottaville organismeille. Sen kapasiteetti on jopa 3500 tonnia (ka 20%) vuodessa. Teollinen kapasiteetti riippuu prosessoitavan jätteen ominaisuuksista.

ReGreenMix-prosessivaiheet

Vaihe 1:
Jätteen syöttö
Jätteen syöttö on jatkuvatoiminen. Jätettä ja tukiainetta syötetään syöttöjärjestelmästä annoksina kompostointireaktoriin. Samalla valmista kompostia purkautuu reaktorialtaan loppupäästä.
Vaihe 2:
Syöte reaktorialtaaseen
Tavoite on, että syöte reaktorialtaaseen on kiintoainepitoisuudeltaan optimaalinen kompostoitumisen kannalta.
Vaihe 3:
Kompostoituvan massan sekoitus ja ilmastus
Sekoituslaitteisto liikkuu automaattisesti reaktorialtaassa sekoittaen massaa altaan koko pituudelta ja leveydeltä. Samalla massaa ilmastetaani. Massan lämpötila mitataan automaattisesti.
Vaihe 4:
Kompostoituminen
Kompostoituminen on jatkuvaa. Kompostoituvan massan lämpötila nousee, vesi haihtuu ja syntyy prosessikaasuja. Syntyvä prosessikaasu johdetaan kaasupesuriin ja sen jälkeen biosuodattimeen. Ammoniakki poistetaan ammoniumsulfaattina.
Vaihe 5:
Jatkuvatoimivuus
Kun reaktorialtaaseen syötetään uutta jätettä ja tukiainetta, kompostoistuva massa siirtyy automaattisesti kohti altaan loppupäätä, josta purkautuu valmista kompostia.
Vaihe 6:
Valmis komposti
Valmis komposti siirretään reaktorialtaan loppupäästä syöttöpäähän ja valmis kompostituote puretaan ulos.

Käyntiosoite:  ReGreenMix Oy Ab, Isännöitsijänkuja 3, 10470 Fiskari
Sähköposti:  info(at)regreenmix.com      Puhelin:  +358 44 973 09 01